4


Difusió de les jornades internacionals de divulgació històrica romana Tarraco Viva.

Client: Ajuntament de Tarragona (Museu d’Història de Tarragona)
Lloc: Tarragona
1998-2010
Projecte bàsic, projecte executiu, control de la implantació
i control de la producció:
Elfo
Producció: Fabricats i Manipulats SIGNO S.L