3


Llibre de la col·lecció de textos guanyadors
de la beca Saumells.


Client: Diputació de Tarragona
Lloc: Tarragona
2007
Projecte bàsic, projecte executiu, maquetació,
muntatge d’originals i control de la producció:
Elfo