3


Publicació per a l’aniversari dels 75 anys de la proclamació
de la Segona República.


Client: Ajuntament de Tarragona (servei d’arxiu i documentació).
Lloc: Tarragona
2006
Projecte bàsic, projecte executiu, maquetació,
muntatge d’original i control de la producció:
Elfo