6


Imatge corporativa de l’empresa Integra dedicada
als serveis de gestió integral de projectes.


Client: Integra
Lloc: Tarragona
2015
Projecte bàsic, projecte executiu: Elfo