5


Projecte museogràfic, Museu d’Art Modern de Tarragona.

Client: Museu d’Art Modern de Tarragona
(Diputació de Tarragona)
Lloc: Tarragona
2006
Projecte bàsic, projecte executiu, control de la implantació
i de la producció:
Elfo
Producció: Fabricats i Manipulats SIGNO S.L