5


Projecte museogràfic, Refugis i Bombardejos
de l’Ajuntament de Tarragona.


Client: Conselleria de Patrimoni.
Servei d’Arxiu i Documentació Municipal
Lloc: Tarragona
2010
Projecte bàsic, projecte executiu,
control de la implantació i de la producció:
Elfo
Producció: Fabricats i Manipulats SIGNO S.L