2


Projecte de senyalització: localitzativa, direccional, explicativa i integrada a la
senyalització urbana de tots els espais de la Batalla de l’Ebre a la Terra Alta.

Client: COMEBE (Consorci Memorial dels Espais
de la Batalla de l’Ebre)
Lloc: Terra Alta (Tarragona)
2006
Projecte bàsic, projecte executiu
i control de la producció:
Elfo