1


Estand pel Saló Alimentària 2016 de Barcelona.

Client: Unió Alimentària
Lloc: Fira 2 (Barcelona)
2016
Projecte bàsic, projecte executiu,
i control de la producció:
Elfo Grup Sig
Producció: Fabricats i Manipulats SIGNO S.L