4


Difusió de diferents activitats culturals de la UNED província de Barcelona.

Client: UNED (Província de Barcelona)
Lloc: Barcelona
2016
Projecte bàsic, projecte executiu
i control de la producció:
Elfo Grup Signo