2


Projecte de senyalització: direccional, localitzativa
i explicativa del Museu d’Art Modern de Tarragona.

Client: Museu d’Art Modern de Tarragona
(Diputació de Tarragona)
Lloc: Tarragona
2015
Projecte bàsic, projecte executiu, control de la implantació
i de la producció:
Elfo
Producció: Fabricats i Manipulats SIGNO SL