5


Projecte museogràfic Museu Diocesà de Tarragona
(Sala II Art Gòtic Restaurat).


Client: Museu Diocesà de Tarragona
Lloc: Catedral de Tarragona (Tarragona)
2014
Projecte bàsic, projecte executiu,
control de la implantació i de la producció:
Elfo
Producció: Fabricats i Manipulats SIGNO S.L